Tájékoztató a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

A CASH FLOW HOLDING Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 5.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048439; képviseli: Szilágyiné Gyepes Margit ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a továbbiakban: „SFDR rendelet”) alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja, figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Szervezetek Felügyeletéért és Fogyasztóvédelemért Felelős Alelnök 12956-3/2021. iktatószámú vezetői körlevelében (a továbbiakban: „Körlevél”) foglaltakra:

A Társaság – figyelemmel az SFDR rendelet 3. cikkének (2) bekezdésének tartalmára – a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési, illetve biztosítási tanácsadási folyamatába nem integrálja, tekintettel arra, hogy erre az SFDR rendelet és a Körlevél rendelkezései alapján nem köteles. A Társaság ugyanakkor befektetési, illetve biztosítási tanácsadási folyamata tekintetében igyekszik kiemelt hangsúlyt fektetni a fenntarthatósági szempontokra és figyelemmel lenni a környezeti és társadalmi elvárásokra is.

A Társaság a biztosítási tanácsadás során a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat nem veszi figyelembe, mivel arra – az SFDR rendelet 4. cikk (5) bekezdésének a) pontja és a Körlevél vonatkozó része szerint – nem köteles.

A Társaság ezt azzal indokolja, hogy

  • a Társaság több biztosító partnere által kínált pénzügyi termékek alapjául szolgáló befektetések jelentős része sem veszi figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó, az SFDR rendelettel kapcsolatos előírásokat, figyelemmel azok jogi természetére;
  • jelenleg – 2021. július 1. napján – nem áll rendelkezésre olyan egységes, az SFDR rendelet és az MNB által megalkotott és elfogadott szempontrendszer, amely meghatározná az egyes biztosítók számára, hogy milyen módon és formában, milyen feltételek mellett vegyék figyelembe ezen a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, így a biztosítási tanácsadás során a különböző szempontok alapján besorolt biztosítási termékek fenntarthatóság szempontjából történő összehasonlítása jelenleg nem lehetséges.

A Társaság természetesen – figyelemmel az SFDR rendelet 4. cikk 5. bekezdésének b) pontjában foglaltakra – a releváns szabályozás változása, illetve bővülése esetén haladéktalanul megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat tevékenységébe, tanácsadási folyamatába megfelelő módon és formában hogyan tudja mielőbb integrálni.

Jelenleg ugyanakkor – mivel a Társaság nem tartozik az SFDR rendelet 4. cikk (3)-(4) bekezdéseinek hatálya alá – a Társaság részére nem kötelező a biztosítási tanácsadás során a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat tevékenysége során figyelembe venni.

A Társaság jelenleg – vonatkozó kötelező erejű jogi szabályozás hiányában – nem köteles biztosítani a javadalmazási politikájának összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálása tekintetében az SFDR rendelet 5. cikke alapján. A Társaság ugyanakkor a javadalmazási politikáját megfelelően elkészítette a biztosítási értékesítésről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve alapján és az SFDR rendelet – kötelező erővel nem rendelkező – preambulumának (22) bekezdése alapján törekszik arra, hogy a javadalmazási politikája keretében kialakított javadalmazási szerkezet ne ösztönözzön túlzott mértékű kockázatvállalásra a fenntarthatósági kockázatok tekintetében és kapcsolódik a kockázattal korrigált teljesítményhez.

A Társaság a fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés szempontjából a mindennapi üzleti tevékenységében, illetve az egyes üzletágakban hozott döntések során mindenképp figyelembe veszi a környezeti és társadalmi tényezőket.

Közzététel ideje: 2021. március 10.

Legutolsó módosítás ideje: 2023.09.01.

Melléklet:

Jelen melléklet tartalmazza a biztosítók által közzétett fenntarthatósággal kapcsolatos információkat. Az egyes linkekre kattintva informálódhat a biztosítók által figyelembe vett fenntarthatósági kockázatokról és azok biztosítók általi kezeléséről.

Alfa Magyarország Általános Biztosító Zrt.
https://www.alfa.hu/eletbiztositas/eszkozalapokkal-kapcsolatos-fenntarthatosagi-tajekoztatok-2024-archivum.html

Allianz Biztosító Zrt.
https://www.allianz.hu/hu_HU/lakossagi/fenntarthatosag/fenntarthatosag.html

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
https://www.cigpannonia.hu/rolunk/fenntarthatosag-esg/az-aktualisan-ertekesitett-termekek-sfdr-szerinti-szerzodeskotes-elotti-kozzetetele

Generali Biztosító Zrt.
https://www.generali.hu/Biztositas/Elet/Letoltheto-dokumentumok/Fenntarthatosaggal-kapcsolatos-kozzetetelek.aspx

Groupama Biztosító Zrt.
https://www.groupama.hu/hu/Keresesi-talalat.html?q=Fenntarthat%C3%B3s%C3%A1g&type=documents

Metlife Europe d.a.c.
https://www.metlife.hu/fenntarthatosagi-nyilatkozat/

Signal Iduna Biztosító Zrt.
https://www.signal.hu/hu/fenntarthatosag

Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
https://union.hu/fenntarthatosag/politika

Uniqa Biztosító Zrt.
https://www.uniqa.hu/fenntarthatosag