Tájékoztató a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

A Cash Flow Holding Zrt. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (továbbiakban: SFDR rendelet), amely 2021. március 10. napjától a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELET (2020. június 18.)-ében foglalt módosításokkal lép hatályba, az alábbi tájékoztatást nyújtja.

  1. Cash Flow Holding Zrt. a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési, illetve biztosítási tanácsadási folyamatába nem integrálja.
  2. Cash Flow Holding Zrt. a biztosítási tanácsadás során a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat nem veszi figyelembe. Ennek indokai:
  • a biztosítói partnerek által kínált pénzügyi termékek alapjául szolgáló befektetések egy része sem veszi figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat,
  • valamint jelenleg nem áll rendelkezésre olyan egységes szempontrendszer, amely meghatározná a biztosítók számára, hogy milyen módon vegyék figyelembe ezen tényezőket, így a biztosítási tanácsadás során a különböző szempontok alapján besorolt biztosítási termékek fenntarthatóság szempontjából történő összehasonlítása jelenleg nem lehetséges

Cash Flow Holding Zrt. ismételten megvizsgálja ezt a kérdéskört, amint a biztosítási piacon egységes gyakorlat alakul ki, majd korábbi álláspontját felülvizsgálja és azonnal figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat és tanácsadási folyamatába beintegrálja.

  1. Cash Flow Holding Zrt. – az IDD (2016/97/EU) irányelvnek megfelelően készített, az ösztönzési rendszert is tartalmazó – összeférhetetlenségi szabályzata jelenleg nem reflektál a fenntarthatósági kockázatokra.

Cash Flow Holding Zrt. a fenntartható fejlődés szempontjából a mindennapi üzleti tevékenységében, az egyes üzletágakban hozott döntések során figyelembe veszi a környezeti tényezőket. Meggyőződésünk, hogy innovatív szolgáltatásainkkal – napelemes rendszerek kiépítésével (SOLAR üzletág) és papírmentes folyamatok bevezetésével támogatjuk az éghajlatvédelmet, a fenntartható gazdaság kialakítását.

Budapest, 2021. március 10.